Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
189 93,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
149 73,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
83 41,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
44 21,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
36 17,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
36 17,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
36 17,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
36 17,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
34 16,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
32 15,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
27 13,3%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
20 9,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
17 8,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 4,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 3,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 2,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 2,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 2,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 2,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 100,0%