Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
13 76,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 35,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 11,7%