Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
22 46,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
15 31,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 19,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 14,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 8,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 6,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 4,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 2,1%