Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
52 74,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
37 52,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
15 21,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 11,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 4,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 2,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 2,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 2,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 1,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 1,4%