Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
18 50,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 25,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 22,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 16,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
3 8,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
3 8,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 2,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 2,7%