Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
26 42,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 27,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
17 27,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
14 22,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
13 21,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 9,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 8,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 4,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 3,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,6%