Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
165 82,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
114 56,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
59 29,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
53 26,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
24 11,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
18 8,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 8,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
15 7,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 3,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 1,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 1,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 1,4%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
3 1,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 0,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy