Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
19 61,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 58,0%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
6 19,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 16,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 12,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 9,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
3 9,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 9,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 9,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 9,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 6,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 3,2%