Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
12 42,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 32,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 17,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 14,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 7,1%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
2 7,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 3,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 3,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 3,5%