Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 45,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 33,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 20,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 16,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 12,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 4,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 4,1%