Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
92 68,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
17 12,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 11,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
13 9,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 8,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 5,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 5,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 3,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 3,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
3 2,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 2,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 2,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 1,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy