Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
183 75,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
30 12,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
26 10,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
22 9,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 7,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
14 5,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 5,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
12 4,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
9 3,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 3,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 3,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
7 2,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 2,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 2,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
5 2,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 2,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 2,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 1,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 1,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 1,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 0,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 0,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,4%