Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
88 59,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
65 43,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
36 24,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 12,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
9 6,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
7 4,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 4,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
7 4,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 3,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 2,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 1,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 1,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy