Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
122 48,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
93 36,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
86 34,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
45 17,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
45 17,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
43 17,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
39 15,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
37 14,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
37 14,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
36 14,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
15 5,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
15 5,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
14 5,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 5,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
12 4,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 4,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 3,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 2,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 1,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 1,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 1,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 1,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,3%