Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
59 42,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
40 28,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
28 20,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
24 17,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
23 16,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 10,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
11 7,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 7,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
10 7,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
9 6,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
6 4,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 3,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 3,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 3,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 3,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 2,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 2,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 2,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 2,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy