Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
143 65,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
51 23,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
31 14,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
23 10,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
21 9,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
20 9,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 7,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 5,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
13 5,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
10 4,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 1,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 1,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 1,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 1,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 1,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 1,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,4%