Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 45,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 45,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
9 40,9%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
5 22,7%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
5 22,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 13,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 9,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 9,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 4,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 4,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 4,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 4,5%