Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
4 50,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 37,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 25,0%