Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
41 74,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 10,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 5,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 3,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 3,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 3,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 3,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 3,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,8%