Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
11 28,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 20,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 20,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 12,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 12,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 10,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 10,2%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 10,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 7,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 7,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 5,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 5,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 5,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 2,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 2,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 2,5%