Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
15 39,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 18,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 13,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 10,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 10,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 7,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 5,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 5,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 2,6%