Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
36 50,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
33 45,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
30 41,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
29 40,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
20 27,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
18 25,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
18 25,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
17 23,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
15 20,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
14 19,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 16,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 15,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 13,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 9,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 8,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
4 5,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 5,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 5,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 2,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 2,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy