Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
68 60,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
53 47,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
44 39,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
41 36,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
40 35,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
29 25,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
29 25,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
23 20,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
22 19,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
20 17,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
19 16,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
18 16,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 16,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
16 14,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
14 12,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
13 11,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
12 10,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
12 10,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 8,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
6 5,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 4,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
4 3,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 3,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 1,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy