Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 50,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 50,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 25,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 12,5%