Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 15,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 15,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 5,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 5,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 5,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 2,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 2,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 2,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 2,6%