Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
25 47,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
16 30,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 16,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 13,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 7,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
4 7,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
4 7,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 5,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 3,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 3,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 100,0%