Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 50,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 50,0%