Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
29 33,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
19 21,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
19 21,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
14 16,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 12,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10 11,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 5,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 5,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 5,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 4,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 3,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 1,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 1,1%