Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 66,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 33,3%