Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
93 71,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
30 23,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
22 16,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
19 14,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
15 11,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
13 10,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
10 7,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 6,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
7 5,3%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
5 3,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 3,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 3,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 2,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 2,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 2,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy