Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
143 72,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
42 21,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
26 13,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
25 12,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
23 11,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
15 7,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 6,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 6,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
9 4,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 3,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 1,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 1,0%