Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
65 85,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 10,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 6,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 5,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 3,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 3,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 3,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 2,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 1,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 1,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 1,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy