Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
9 37,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 29,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
6 25,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 20,8%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
5 20,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 8,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 8,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 4,1%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 4,1%