Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
205 56,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
86 23,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
75 20,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
67 18,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
60 16,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
31 8,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
25 6,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
19 5,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
17 4,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
17 4,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
17 4,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 4,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
14 3,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 3,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 3,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
9 2,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 2,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 1,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 1,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 1,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 1,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 0,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 0,5%