Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
25 25,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
21 21,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
21 21,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
19 19,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
17 17,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 11,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 11,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
10 10,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
10 10,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
8 8,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 5,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 2,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 1,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 100,0%