Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 42   Maszyny przemysłowe
31 58,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
16 30,1%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
11 20,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 11,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 9,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 3,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 3,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 3,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,8%