Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
8 20,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 17,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 17,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 15,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 12,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 12,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 10,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 7,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 7,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 5,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 5,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 2,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 2,5%