Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
10 71,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 21,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 21,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 14,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 14,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 7,1%