Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
5 83,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 66,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 50,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 33,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 33,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 16,6%