Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 44,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 22,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 16,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 11,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 11,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 11,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 5,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 5,5%