Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
129 39,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
123 37,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
85 26,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
79 24,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
74 22,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
72 22,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
64 19,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
54 16,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
48 14,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
28 8,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
28 8,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
24 7,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
23 7,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
22 6,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
22 6,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
15 4,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
13 4,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
12 3,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 3,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 2,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 2,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 1,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 0,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy