Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
13 46,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 39,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 14,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 14,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 14,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 14,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 10,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 10,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 7,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 3,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 3,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 3,5%