Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
17 50,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
14 41,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 8,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 8,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 5,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 2,9%