Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 21760620120 Data Udzielenia: 2012-06-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (8)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, woj. kujawsko-pomorskie
1 049,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-06-25
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 050,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 050,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 050,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 050,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
280,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-06-25
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
280,00 zł
Minimalna złożona oferta:
280,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
280,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
280,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Rytebłota Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
497,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-06-25
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
497,00 zł
Minimalna złożona oferta:
497,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
497,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
497,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
4 358,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-06-25
Dotyczy cześci nr:
10
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 358,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 358,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 358,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 358,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
4 026,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-06-25
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
4 027,00 zł
Minimalna złożona oferta:
4 027,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
4 027,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
4 027,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Szabda Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
3 530,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-06-25
Dotyczy cześci nr:
9
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 530,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 530,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 530,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 530,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2 652,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-06-25
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 653,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 653,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 653,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 653,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
9 292,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-06-25
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
9 292,00 zł
Minimalna złożona oferta:
9 292,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
9 292,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
9 292,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r..


Numer ogłoszenia: 217606 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r...


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2012 r. dotyczące ochrony lasu, hodowli lasu i pozyskania...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska, Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1055,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1049,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1049,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1049,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 280,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  280,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  280,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  280,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 497,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  497,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  497,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  497,35


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4358,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4358,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4358,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4358,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4026,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4026,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  4026,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4026,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Leśnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3530,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3530,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3530,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3530,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2652,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2652,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  2652,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2652,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9292,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9292,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  9292,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9292,15


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-12/2011, A- 2713-2/2011). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2012 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-13/2010), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50%zamówienia podstawowego. Część nr 01 Leśnictwo Bachotek 1. Rozgradzanie upraw - w związku z prowadzeniem w pobliżu grodzenie prac z zakresu pozyskania drewna, wynikła potrzeba rozgrodzenia uprawy. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Usuwanie drzewek opanowanych przez opieńkę -w związku z dużymi opadami deszczu, a tym samym dużą wilgotnością, wystąpił nadmierny rozwój szkodliwych grzybów. W związku z powyższym konieczne usuwanie porażonych drzewek na bieżąco w celu zachowania trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1. Ścinka drzew na płachtę - w związku z zagrożeniem wystąpienia gradacji brudnicy mniszki konieczne jest przeprowadzenie kontroli stanu liczebności owadów tego gatunku poprzez ścinkę drzew na płachtę, umożliwiające policzenie owadów, wg IOL. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Naprawa wiaty turystycznej - wiata turystyczna, zniszczona przez chuliganów, znajduje się przy miejscu postoju, w często uczęszczanej części leśnictwa, dlatego konieczna jest jej niezwłoczna naprawa. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 08 - Leśnictwo Rytebłota 1. Opryski chemiczne - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia zabiegów polegających na oprysku chemicznym sadzonek w celu zachowania trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 09 - Leśnictwo Szabda 1. Wywóz śmieci - z uwagi na fakt, że leśnictwo położone jest w pobliżu często uczęszczanych dróg publicznych oraz większego miasta, konieczne jest zwiększenie ilości prac związanych z wywozem śmieci z lasu. 2. Naprawa grodzenia - z powodu dużej penetracji lasu przez turystów zniszczeniu uległo siatka na części grodzeń. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 10 - Leśnictwo Zarośle 1. Naprawa grodzenia - z powodu częściowego zniszczenia ogrodzenia przez zwierzynę, zachodzi pilna potrzeba naprawy, w celu ochrony upraw przed szkodami (zgryzanie). Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Grodzenie upraw - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 12 - Leśnictwo Bryńsk 1. Opryski chemiczne - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia zabiegów polegających na oprysku chemicznym sadzonek w celu zachowania trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 15 Leśnictwo Górzno 1. Opryski chemiczne - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia zabiegów polegających na oprysku chemicznym sadzonek w celu zachowania trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Wykonanie czyszczeń późnych - jest to młodnik wielogatunkowy, który po mokrej jesieni ubiegłego roku wymaga przeprowadzenia zabiegu hodowlanego. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Wykaszanie chwastów - na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów zagrażających istnieniu uprawy, dlatego też zachodzi pilna potrzeba ich usunięcia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 16 - Leśnictwo Nowy Świat 1. Opryski chemiczne - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia zabiegów polegających na oprysku chemicznym sadzonek w celu zachowania trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Grodzenie upraw - w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3. Wykładanie pułapek oraz zbieranie i liczenie owadów - w związku z masowym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień konieczne jest, oprócz przeprowadzenia oprysku chemicznego, również wyłożenie pułapek i odławianie owadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.