Wynik przetargu

Adres: ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zaopat@ihit.waw.pl
tel: 022 349 62 22
fax: 022 349 62 23
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 16978820130 Data Udzielenia: 2013-04-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30145100-8 Rolki do kalkulatorów
30192800-9 Etykiety samoprzylepne
30197644-2 Papier kserograficzny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
zadanie nr 1 JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław,Maciej Ryciak
Warszawa
53 861,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-04-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
301251208
301251002
301243007
301928009
301976442
301451008
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
53 862,00 zł
Minimalna złożona oferta:
53 862,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
53 862,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
147 272,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: IHiT/P/10/2013 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do drukarek komputerowych,fotokopiarek i telefaksów oraz etykiet samoprzylepnych i papieru kserograficznego (zadania 1-10)


Numer ogłoszenia: 169788 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 349 62 22, faks 022 349 62 23.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
IHiT/P/10/2013 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do drukarek komputerowych,fotokopiarek i telefaksów oraz etykiet samoprzylepnych i papieru kserograficznego (zadania 1-10).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do drukarek komputerowych,fotokopiarek i telefaksów oraz etykiet samoprzylepnych i papieru kserograficznego ujętych w 10 zadaniach na okres 12 miesięcy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.51.00-2, 30.12.43.00-7, 30.19.28.00-9, 30.19.76.44-2, 30.14.51.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
zadanie nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław,Maciej Ryciak, ul.Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62276,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53861,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  53861,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  147272,21


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
zadanie nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA, UL.Miła 2, 00-180 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 90972,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  100994,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  100994,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  110815,62


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
zadanie nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław,Maciej Ryciak, ul.Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1887,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2297,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  2297,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6534,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
zadanie nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław,Maciej Ryciak, ul.Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18595,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19691,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  19691,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25281,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
zadanie nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław,Maciej Ryciak, ul.Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  998,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  998,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2376,36


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
zadanie nr 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COPY CENTRE Janina Szczygieł, ul.Halicka 10/11, 31-036 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45755,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53390,61


 • Oferta z najniższą ceną:
  53390,61
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57317,19


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
zadanie nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Jarosłąw Żebrowski,Maciej Ryciak, ul.Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1760,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2297,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  2297,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2528,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
zadaie nr 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IBEX INTERNATIONAL Ewa Wojdyło,Wiesław Kapitan SP.JAWNA, UL. Żelazna 54, 00-852 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5345,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3720,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  3720,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4575,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
zadanie nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SPÓŁDZIELNIA MECHANIKÓW SMS, UL.Konstruktorska 8, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1302,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1573,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  1573,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2029,50


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do drukarek komputerowych,fotokopiarek i telefaksów oraz etykiet samoprzylepnych i papieru kserograficznego .Jest to więc zakup towarów powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych.Wartość zamóienia jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Zatem niniejsze postępowanie może być przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie art.70 ustawy pzp.Zgodnie z treścią tego przepisu Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę,jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy,powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podsatwie art.11 ust.8 ustawy pzp.