Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 29417120100 Data Udzielenia: 2010-10-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (10)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bachotek ZUL Aneta Sarnowska
Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, woj. kujawsko-pomorskie
1 007,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 007,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 007,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 007,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 007,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Długi Most ZUL Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2 871,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
14
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 871,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 871,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 871,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 871,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki ZUL BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
6 239,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 240,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 240,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 240,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 240,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
leśnictwo Tęgowiec ZUL BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
6 602,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 603,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 603,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 603,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 603,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Grabiny ZUL Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
903,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
903,00 zł
Minimalna złożona oferta:
903,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
903,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
903,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
leśnictwo Szabda ZUL Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2 845,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
9
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 845,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 845,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 845,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 845,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Szkółka Zespolona Zarośle ZUL Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
604,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
17
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
605,00 zł
Minimalna złożona oferta:
605,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
605,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
605,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych S.C. Bożena i Marek Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
10 724,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 724,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 724,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 724,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 724,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Długi Most UL Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
6 200,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
20
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 200,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 200,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 200,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 200,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno ZUL S.C. Bożena i Marek Sobotka
ul. Floriana 47, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
1 943,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-10-20
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 943,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 943,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 943,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 943,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2010r


Numer ogłoszenia: 294171 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2010r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej - zagospodarowanie lasu, pozyskanie drewna, hodowla lasu,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leśnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZUL Aneta Sarnowska, Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1009,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1007,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  1007,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1007,27


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZUL Stefan Buchalski, Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2871,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2871,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  2871,43
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2871,43


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • UL Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych S.C. Bożena i Marek Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10749,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10724,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  10724,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10724,10


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZUL BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6604,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6602,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  6602,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6602,88


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZUL BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7314,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6239,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  6239,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6239,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZUL Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 903,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  903,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  903,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  903,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
leśnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZUL Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2847,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2845,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  2845,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2845,14


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Szkółka Zespolona Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZUL Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 604,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  604,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  604,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  604,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZUL S.C. Bożena i Marek Sobotka, ul. Floriana 47, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1943,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1943,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  1943,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1943,40


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Postępowanie dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-8/2009, A- 2710-1/2010, A-2713-1) i stanowi w przedmiotowym zakresie część tego samego planu gospodarczo-finansowego zamawiającego na 2010 r. Jego wykonanie jest w ten sposób niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Dodatkowo wszystkie poniżej wymienione prace są elementem planu podstawowego. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych lub rynkowych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2010 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Cześć nr 01 Leśnictwo Bachotek 1.Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami- na wskutek niemożliwego wcześniej do przewidzenia rozwoju myszowatych zachodzi konieczność podjęcia działań zmierzających do uratowania upraw bukowych. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1.Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną - tegoroczna, bardzo śnieżna zima doprowadziła do powstania szkód w uprawach leśnych. W celu ich ochrony zachodzi pilna potrzeba wykonania dodatkowego zabezpieczenia. 2.Utrzymanie dróg leśnych - na skutek intensywnych opadów deszczu, uszkodzeniu uległa część nawierzchni dróg leśnych i pilnie należy przywrócić ich drożność w celu udostępnienia lasu do potrzeb prowadzenia gospodarki leśnej.Część nr 06 Leśnictwo Grabiny 1.Czyszczenia późne-w wyniku intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny wzrost i rozwój niepożądanych gatunków drzew miedzy innymi brzozy, zagrażających trwałości gatunków docelowych w młodnikach, czego nie można było przewidzieć na etapie zamówienia podstawowego. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1.Melioracje agrotechniczne, wyprzedzające przygotowanie gleby-na skutek trudnych warunków atmosferycznych stan części upraw uległ pogorszeniu. Zachodzi więc potrzeba wykonania powtórnych prac zmierzających do ponownego odnowienia powierzchni. 2.Grodzenie upraw- tegoroczna bardzo śnieżna zima doprowadziła do powstania niemożliwych do przewidzenia szkód w uprawach. W celu ich ochrony zachodzi pilna potrzeba wykonania dodatkowych Grodzeń. 3.Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami- na skutek niemożliwego wcześniej do przewidzenia rozwoju myszowatych zachodzi konieczność podjęcia działań zmierzających do uratowania upraw bukowych. 4.Wyprzedzające przygotowanie gleby pod zalesienia - w trakcie realizacji zamówienia podstawowego dotychczasowi dzierżawcy gruntów rolnych zrezygnowali z prawa dalszego użytkowania, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W celu uniknięcia kosztów utrzymania gruntów poza produkcją, należy je pilnie zalesić. Część nr 09 Leśnictwo Szabda 1.Wyprzedzające przygotowanie gleby pod podsadzenia - w trakcie realizacji zamówienia podstawowego nastąpił znaczny spadek zadrzewienia i rozwój chwastów w oddz. 229h, 246n, 240a. w związku z tym celu zagospodarowanie powierzchni należy pilnie przygotować ją do wiosennych podsadzeń. Część nr 11 Leśnictwo Borek 1.Pozyskanie i zrywka drewna, melioracje agrotechniczne, przygotowanie gleby i odnowienie powierzchni z ogrodzeniem- na skutek rozwoju grzybów szkodliwych owadów, którego nie można było przewidzieć, należy wykonać zrąb sanitarny i pilnie odnowić powierzchnie w celu uniknięcia dodatkowego zachwaszczenia. Część nr 14 Leśnictwo Długi Most 1.Pielęgnowanie upraw- na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów, czego nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego. 2.Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną - tegoroczna, bardzo śnieżna zima doprowadziła do powstania szkód w uprawach leśnych. W celu ich ochrony zachodzi pilna potrzeba wykonania dodatkowego zabezpieczenia. 3.Naprawa grodzeń- na skutek szkodliwego działania ludności zachodzi pilna naprawa ogrodzeniem upraw. Część nr 20 Leśnictwo Długi Most 4.Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku wykonywania cięć w rębniach częściowych, część drzew nieprzewidzianych do wycięcia uległo uszkodzeniu i zachodzi pilna potrzeba usunięcia w celu likwidacji zagrożeń. Część nr 15 Leśnictwo Górzno 1.Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną - tegoroczna, bardzo śnieżna zima doprowadziła do powstania szkód w uprawach leśnych. W celu ich ochrony zachodzi pilna potrzeba wykonania dodatkowego zabezpieczenia. Część nr 17 Szkółka Zarośle 1.Szkółkowanie sadzonek związku z dodatkowymi odnowieniami, część sadzonek została wyjęta a pozostałe należy zagospodarować.