Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 17401820120 Data Udzielenia: 2012-05-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (8)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
1 918,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-05-25
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 918,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 918,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 918,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 918,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
7 633,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-05-25
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
7 634,00 zł
Minimalna złożona oferta:
7 634,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
7 634,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
7 634,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
1 764,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-05-25
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 764,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 764,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 764,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 764,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2 782,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-05-25
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 783,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 783,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 783,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 783,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Rytebłota Zakład Usług Lesnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
1 209,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-05-25
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 210,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 210,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 210,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 210,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
1 278,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-05-25
Dotyczy cześci nr:
10
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 279,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 279,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 279,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 279,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kaziemierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
1 331,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-05-25
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 331,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 331,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 331,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 331,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Usługi Leśne s.c. Mrek, Bożena Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
838,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-05-25
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
838,00 zł
Minimalna złożona oferta:
838,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
838,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
838,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadlesnictwie Brodnica w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 174018 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w Nadlesnictwie Brodnica w 2012 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu bgospodarki leśnej w Nadlesnictwie Brodnica w 2012 r. dotyczace ochrolny lasy, hodowli lasu i pozyskania..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2782,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2782,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  2782,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2782,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1946,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1918,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1918,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1918,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8443,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7633,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  7633,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7633,58


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1225,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1209,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1209,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1209,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1278,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1278,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  1278,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1278,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1764,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1764,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1764,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1764,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne s.c. Mrek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 838,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  838,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  838,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  838,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kaziemierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1331,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1331,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  1331,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1331,03


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-12/2011, A- 2713-2/2011). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2012 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-13/2010), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50%zamówienia podstawowego. Część nr 02 Leśnictwo Karbowo 1. Sadzenie cisa z zakrytym systemem korzeniowym - sadzonki pochodzą z zakupu, nie można było przewidzieć, że będą to sadzonki z bryłką. 2. Grodzenie upraw - z uwagi na duże zagrożenie od zwierzyny, taki gatunek jak cis (rzadki i ceniony) należy ogrodzić. Uprawy cisa, przeznaczone do ogrodzenia, założono dopiero w roku bieżącym, dlatego też nie można było przewidzieć ww. czynności na etapie sporządzania planu podstawowego. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1. Motyczenie chwastów wokół sadzonek - na skutek opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów, które powodują zagrożenie dla młodego odnowienia. Zachodzi więc potrzeba motyczenia wokół rosnących, niewielkich sadzonek. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 07 - Leśnictwo Małki 1. Naprawa grodzeń - konieczność naprawy grodzeń wynikła z konieczności pozyskania drewna w grodzeniach, które zaplanowano w roku bieżącym. W związku z prowadzonymi pracami z zakresu pozyskania zdjęto częściowo siatkę z grodzeń i terez konieczny jest jej ponowny montaż. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Smarownie pni biopreparatem - w związku z wystąpieniem na części powierzchni szkodliwych grzybów, zmuszeni jesteśmy do ich zwalczania w celu utrzymania trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 08 - Leśnictwo Rytebłota 1. Opryski chemiczne - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zmusza nas do przeprowadzenia zabiegów mających na celu ochronę sadzonek, a tym samym zachowanie trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 10 - Leśnictwo Zarośle 1. Opryski chemiczne - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zmusza nas do przeprowadzenia zabiegów mających na celu ochronę sadzonek, a tym samym zachowanie trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 12 - Leśnictwo Bryńsk 1. Opryski chemiczne - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zmusza nas do przeprowadzenia zabiegów mających na celu ochronę sadzonek, a tym samym zachowanie trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 15 Leśnictwo Górzno 1. Opryski chemiczne - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zmusza nas do przeprowadzenia zabiegów mających na celu ochronę sadzonek, a tym samym zachowanie trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 16 - Leśnictwo Nowy Świat 1. Opryski chemiczne - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zmusza nas do przeprowadzenia zabiegów mających na celu ochronę sadzonek, a tym samym zachowanie trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2. Wykładanie pułapek na szeliniaka - w związku z silnym pojawem szkodników upraw na powierzchni tegorocznych odnowień zmusza nas do przeprowadzenia zabiegów mających na celu ochronę sadzonek, a tym samym zachowanie trwałości lasu. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku.