Wynik przetargu

Adres: Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: michal.tucholski@kombatanci.gov.pl
tel: 22 270 72 06
fax: 22 250 52 06
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 25855220130 Data Udzielenia: 2013-07-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa rolek i tonerów oraz innych materiałów biurowych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
116 235,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-07-03
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
301900007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
116 235,00 zł
Minimalna złożona oferta:
116 235,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
116 235,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
145 512,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawa rolek i tonerów oraz innych materiałów biurowych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku


Numer ogłoszenia: 258552 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6619019, faks 022 6619073.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa rolek i tonerów oraz innych materiałów biurowych do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2013 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Materiały biurowe i tonery oraz rolki j.m. Ilość Płyta CD-R 80 up to 52x speed szt. 1500 Płyta DVD-R 16x szt. 1200 Klawiatura do komputera PC (wyjście USB i przerzutka na PS/2) współpraca z Windows XP szt. 25 Mysz optyczna (czarna), przewodowa (wyjście USB/PS2) szt. 30 Listwa komputerowa przeciw przepięciowa 5 gniazd, kabel 3 metry długości, 6000 Amperów, minimum 3 lata gwarancji, max. obciążenie 10A (2300W), obciążalność jednego gniazda 460W szt. 5 Pianka do czyszczenia urządzeń biurowych (komputery, kopiarki) szt. 12 Ściereczki czyszczące do komputera, nawilżane, w opakowaniu po 100 sztuk op. 40 Ściereczki czyszczące do monitora, nawilżane, w opakowaniu po 100 sztuk op. 40 Pudełko plastikowe na cd (pojedyncze) szt. 600 Koperta na CD szt. 600 Folia KX-FA52E do faxu Panasonic, oryginalna wyprodukowana przez producenta sprzętu lub równoważna. Pakowana po 2 sztuki w opakowaniu. Wydajność około 180 stron (90 stron na rolkę) op. 8 Toner HP LJ C9700 A oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 5000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 3 Toner HP LJ C9701 A oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 4000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 4 Toner HP LJ C9702 A oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 4000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 4 Toner HP LJ C9703 A oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 4000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 4 Toner HP LJ C9704 A obrazowy , oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 20000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 3 Toner HP LJ CB400A oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 7500 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 8 Toner HP LJ CB401A. oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 7500 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 8 Toner HP LJ CB402A oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 7500 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 8 Toner HP LJ CB403A oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 7500 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 8 Toner HP LJ CB436A oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 2000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 6 Toner HP LJ CE505X oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 6500 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 35 Toner HP LJ Q2612A oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 2000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 10 Toner HP LJ Q5942X oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 20 000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 1 Toner HP LJ Q5949X oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 6000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 10 Toner HP LJ CF 280X oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 6900 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 15 Toner HP LJ C7115X - oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 3500 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 30 Toner HP LJ CE285D - oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 1600 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 1 Toner HP LJ Q7553X oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 7000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 28 Toner HP LJ 507X [CE400X] black oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 11000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 7 Toner HP LJ 507A [CE401A] cyan oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 6000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 7 Toner HP LJ 507A [CE402A] yellow oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 6000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 7 Toner HP LJ 507A [CE403A] magenta oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny (wystarczający na min. 6000 stron formatu A4 przy średnim pokryciu/zaczernieniu na poziomie 5%). szt. 7 Toner do faxu Panasonic KX-FA83 oryginalny, wyprodukowany przez producenta sprzętu lub równoważny. szt. 7 Tonery i rolki muszą być fabrycznie nowe, opakowane w wewnętrzne, szczelne opakowanie z folii uniemożliwiające kontakt materiału eksploatacyjnego z powietrzem atmosferycznym, zawilgoceniem etc. podczas transportu i składowania. Ponadto powyższe materiały biurowe muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane po 1 stycznia 2013 r. W przypadku złożenia oferty równoważnej na dostawę tonerów innych producentów niż producenci sprzętu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty certyfikat producenta ISO/IEC 19752 i ISO/IEC 19798 dot. oferowanych materiałów. Wszystkie powyższe materiały biurowe oraz tonery i rolki objęte są 23 % podatkiem od towarów i usług (VAT). Ilości powyższych materiałów biurowych, tonerów i rolek są ilościami szacunkowymi, które Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu wszystkich pozycji i ilości. Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększania lub zmniejszania ilości poszczególnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. Zakres zamówienia zostanie zrealizowany w co najmniej 80 % ogólnej wartości niniejszej umowy. Zakup pozostałej ilości materiałów biurowych i eksploatacyjnych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania pełnej wartości umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  116235,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  116235,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  145512,38


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dostawy będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i po określeniu danych techniczno-merytorycznych posiadają także ustalone standardy jakościowe. Zlecenie wykonania tego zamówienia publicznego w oparciu o tryb zapytanie o cenę wyczerpuje wszystkie przesłanki przepisów prawa. Szacunkowy koszt zamówienia wynosi 120 000 zł netto (147 600 zł brutto, 29 853,71 euro netto), a więc jest mniejszy niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.