Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 38254820110 Data Udzielenia: 2011-11-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (8)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Ostrówki Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
703,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-11-17
Dotyczy cześci nr:
3
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
703,00 zł
Minimalna złożona oferta:
703,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
703,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
703,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
27 950,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-11-17
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
27 951,00 zł
Minimalna złożona oferta:
27 951,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
27 951,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
27 951,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Lesnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
55 555,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-11-17
Dotyczy cześci nr:
12
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
55 556,00 zł
Minimalna złożona oferta:
55 556,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
55 556,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
55 556,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
leśnictwo Rytebłota Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski
Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
7 600,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-11-17
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
7 600,00 zł
Minimalna złożona oferta:
7 600,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
7 600,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
7 600,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górale Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, woj. kujawsko-pomorskie
16 207,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-11-17
Dotyczy cześci nr:
5
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
16 207,00 zł
Minimalna złożona oferta:
16 207,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
16 207,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
16 207,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75,, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
10 625,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-11-17
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
10 625,00 zł
Minimalna złożona oferta:
10 625,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
10 625,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
10 625,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
17 960,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-11-17
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
17 960,00 zł
Minimalna złożona oferta:
17 960,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
17 960,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
17 960,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Borek Zakład Usług Leśnych S.C. Marek i Bożena Sobotka,
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
56 456,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-11-17
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
56 456,00 zł
Minimalna złożona oferta:
56 456,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
56 456,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
56 456,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r.


Numer ogłoszenia: 382548 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r. dotyczące pozyskania drewna, ochrony lasu, zagospodarowani, nasiennictwa.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2, 77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Leśnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 703,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  703,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  703,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  703,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Jozef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27950,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27950,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  27950,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27950,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski, Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16207,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16207,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16207,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16207,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75,, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10625,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10625,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10625,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10625,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski, Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych S.C. Marek i Bożena Sobotka,, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56728,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56456,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  56456,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56456,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Lesnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55555,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55555,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  55555,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55555,86


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): (art. 67 ust. 1. pkt 5b, pkt. 6). Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Postępowanie dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. A-2710-13/2010, A- 2713-1/2011,) i stanowi w przedmiotowym zakresie część tego samego planu gospodarczo-finansowego zamawiającego na 2011 r. Jego wykonanie jest w ten sposób niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Zakres robót obejmują wymienione w projektach leśniczych prace, które są elementem zamówienia podstawowego. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych lub rynkowych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2011 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 03 Leśnictwo Ostrówki 1.Wykonanie talerzy w poprawkach- w związku z nadmiernymi wypadami sadzonek w uprawach leśnych, istnieje potrzeba wykonania wyprzedzającego przygotowania gleby w celu uzupełnienia wypadów. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 04 Leśnictwo Tęgowiec 1.Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku wykonywania cięć w rębniach częściowych, cześć drzew nieprzewidzianych do wycięcia uległo uszkodzeniu i zachodzi pilna potrzeba usunięcia w celu likwidacji zagrożenia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 05 Leśnictwo Górale 1.Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku zmiany rodzaju rębni zachodzi potrzeba zwiększenia pozyskania drewna. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2.Wykaszanie chwastów- na skutek intensywnych opadów deszczu nastąpił nadmierny rozwój chwastów zagrażających istnieniu uprawy, dlatego też zachodzi pilna potrzeba ich usunięcia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 3.Zakładanie osłonek przed spałowaniem - w związku z silnymi atakami zimy w ostatnich latach, oraz opadaniem igieł z pędu głównego zaatakowanego przez osutkę sosny, uprawy sosnowe narażone są na uszkodzenia od spałowania przez jeleniowate. Zachodzi więc pilna potrzeba założenia osłonek. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 06 Leśnictwo Grabiny 1.Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku wykonywania cięć w rębniach częściowych, cześć drzew nieprzewidzianych do wycięcia uległo uszkodzeniu i zachodzi pilna potrzeba usunięcia w celu likwidacji zagrożenia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1.Grodzenie upraw przed zwierzyną- w związku z występowaniem dużych szkód od zwierzyny zachodzi pilna potrzeba dodatkowego grodzenia upraw. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. 2.Zbiór nasion dębu - w związku z dobrym urodzajem nasion Bk i Db zachodzi potrzeba zbioru w celu odbudowania zapasu nasion na najbliższe lata. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 08 Leśnictwo Rytebłota 1.Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku wykonywania cięć w rębniach częściowych, cześć drzew nieprzewidzianych do wycięcia uległo uszkodzeniu i zachodzi pilna potrzeba usunięcia w celu likwidacji zagrożenia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 11 Leśnictwo Borek 1.Remont dróg ppoż. 19 z powodu słabego zagęszczenia nawierzchni drogi, zachodzi potrzeba nawiezienia tłucznia po wcześniejszym wykorytowaniu drogi. 2.Zbiór nasion dębu - w związku z dobrym urodzajem nasion Bk i Db zachodzi potrzeba zbioru w celu odbudowania zapasu nasion na najbliższe lata. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 12 Leśnictwo Bryńsk 1.Smarowanie upraw repelentem - z powodu ostrych zim w ostatnich latach, wystąpiły znaczne szkody w uprawach, powodowanych przez zwierzynę (głownie jeleniowate) - zachodzi więc pilna potrzeba zabiegu uprawy. 2.Pozyskanie i zrywka drewna - w wyniku wykonywania cięć w rębniach częściowych, cześć drzew nieprzewidzianych do wycięcia uległo uszkodzeniu i zachodzi pilna potrzeba usunięcia w celu likwidacji zagrożenia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Ww. prac nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektów gospodarczych w sierpniu ubiegłego roku. Wszystkie wymienione powyżej prace są elementem zamówienia podstawowego.