Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 47389620120 Data Udzielenia: 2012-11-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki (6)
Nazwa części Wykonawca Wartość
lesnictwo Długi Most Przedsiebiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
12 025,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-11-27
Dotyczy cześci nr:
9
Kody CPV:
450000007
452331426
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
12 025,00 zł
Minimalna złożona oferta:
12 025,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
12 025,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
12 025,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górale Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
24 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-11-27
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
450000007
452331426
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
24 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
24 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
24 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
24 000,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Borek Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
20 230,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-11-27
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
450000007
452331426
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
20 230,00 zł
Minimalna złożona oferta:
20 230,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
20 230,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
20 230,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
29 898,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-11-27
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
450000007
452331426
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
29 898,00 zł
Minimalna złożona oferta:
29 898,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
29 898,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
29 898,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
29 920,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-11-27
Dotyczy cześci nr:
10
Kody CPV:
450000007
452331426
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
29 920,00 zł
Minimalna złożona oferta:
29 920,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
29 920,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
29 920,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
40 004,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-11-27
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
450000007
452331426
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
40 004,00 zł
Minimalna złożona oferta:
40 004,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
40 004,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
40 004,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Remont dróg leśnych i pożarowych n terenie Nadleśnictwa Brodnica w roku 2012 - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 473896 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg leśnych i pożarowych n terenie Nadleśnictwa Brodnica w roku 2012 - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zwiększonym w stosunku do zamówienia podstawowego polegające na wykonaniu bieżących napraw dróg leśnych i pożarowych na terenie Nadleśnictwa Brodnica, tj.: Część nr 7 Leśnictwo Borek: - nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia - 119 m3 Łączna długość 0,17 km, szerokość 3,5 m, głębokość warstwy 0,20 m - w tym 15 cm gruby tłuczeń i 5 cm kliniec Część nr 8 Leśnictwo Bryńsk: - nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia - 151 m3 - nawiezienie i rozgarnięcie pospółki - 151 m3 Łączna długość 0,43 km, szerokość 3,5 m, głębokość warstw 0,10 m Część nr 10 Leśnictwo Górzno - nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia - 176 m3 Łączna długość 0,25 km, szerokość 3,5 m, głębokość warstw 0,20 m Część nr 11 Leśnictwo Nowy Świat - nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia - 147 m3 - nawiezienie i rozgarnięcie pospółki - 491 m3 - prace godzinowe mechaniczne - 10h - prace godzinowe ręczne - 19h Część nr 2 Leśnictwo Górale: - nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia - 120 m3 Część nr 9 Leśnictwo Długi Most: - nawiezienie i rozgarnięcie tłucznia - 50 m3 - nawiezienie i rozgarnięcie pospółki - 28 m3 - godziny mechaniczne - 9h.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
lesnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiebiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12025,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12025,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12025,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Borek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20230,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20230,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20230,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20230,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29898,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29898,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29898,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29898,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29920,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29920,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29920,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29920,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40004,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40004,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  40004,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40004,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot niniejszego postępowania stanowi udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego objętego umową Nr 2710-12 1-12 z 27.09.2012 zawartą z wykonawcą: p. Kaziemierzem Durzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Lesne Kazimierz Durzyński z siedzibą w Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark oraz umową nr 2710-12 2-12 z 27.09.2012 r. zawartą z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Długiej 27. Zamówienia podstawowego udzielono w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją ustawową Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego przewidział możliwość udzielania zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Wykonawcami zaproszonymi, na postawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia uzupełniającego są wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. p. Kazimierz Durzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Leśne Kazimierz Durzyński z siedzibą w Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark oraz przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Długiej 27.. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług (usługi opisano kodem CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg), tj. nawiezieniu i rozgarnięciu tłucznia, nawiezieniu i rozgarnięciu pospółki oraz innych pracach ręcznych i mechanicznych związanych z remontem dróg leśnych. Zwiększenie zakresu prac jest konieczne ze względu na stan części dróg w leśnictwach. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.