Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
57 61,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
18 19,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 19,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 7,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 6,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 4,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 3,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 3,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 3,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 2,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 2,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 2,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 1,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy